LATEST NEWS

Vzdělání v Čechách

Promluvme si o základních věcech, které potřebujete vědět:

1.Školka – povinná pro děti od 5 let, ale dostupná od 1 roku

2.Základní škola – je devět ročníků, ale je zde možnost opustit základní školu v 5. nebo 7. ročníku a pokračovat ve studiu na 6letém a 8letém gymnáziu Gymnázium.

3. Středoškolské vzdělání – jsou dvě možnosti, které si můžete vybrat. První z nich se nazývá Gymnasium, které je více akademicky zaměřené. Druhá se nazývá Odborné/Střední odborné školy (SOŠ), které jsou více zaměřeny na konkrétní obor. V každém případě obě tyto možnosti vedou k závěrečné zkoušce s názvem Maturita, která je povinná pro přijetí na vysokou školu.

4. Vysoké školy – prvním krokem je dosažení bakalářského titulu, jehož dokončení trvá 3 roky, a pokud budete studovat další 2 roky, získáte magisterský titul. Pokud zjistíte, že studium je ve vaší DNA, další 3-4 roky vám zaberou získat doktorát.

V každém případě si můžete vybrat mezi státním zařízením nebo soukromým, kde může být kvalita obecně lepší, ale samozřejmě náklady budou podstatně vyšší.
Pokud se chcete dozvědět více nebo potřebujete jakoukoli konzultaci, dejte nám vědět. #letsbecomelocal #for2for